[UA/RU] А що далі?

Доброго дня Кеддру. В одній з попередніх статтей я зачепив тему розвитку сучасного мобільного ринку. І звернув увагу на те, що він наразі знаходиться в стані невеликої затримки. Але що воно означає, та чи є якісь способи знову почати рухатись вперед?

Якщо подумати, то вихід є, і він дуже простий – всього лиш потрібно придумати щось таке, що ніхто ще не придумав, і що може викликати на ринку революцію. Виглядає просто. Але чи так воно насправді…

Почнемо з того, що створити революцію на рівному місці… доволі непросто. Для того, щоб таке вийшло потрібно мати знання в потрібній галузі, відчуття ринку, та іноді сліпе везіння. Адже в історії мали місце випадки, коли з`являлися доволі вдалі пристрої, але народ просто не розумів їхнього призначення. А є такі, які змогли вистрілити та влучити саме туди, куди й хотіли користувачі. От тоді й починалися всякі революції. Смартфони, планшети, портативні комп`ютери – все це наслідки якогось одного продукту, який зумів повністю перевернути уявлення про ринок.

Але рано чи пізно, всі революції підходять до завершення та вичерпують свій внутрішній вогонь. Новації досягають піку свого розвитку, і вже розвиваються не інтенсивним (нарощення функціональності), а екcтенсивним (нарощення кількості) шляхом. От саме це ми і можемо спостерігати на сучасному ринку IT-продукції. Яскравий тому приклад – Samsung Electronics, яка кілька років тому започаткувала успішну серію смартфонів Galaxy, де можна було спостерігати справді вдалі ідеї та рішення, а наразі просто нарощує модельний ряд цілою купою майже однакових моделей. Здавалося б, це і непогано, адже у користувачів є можливість вибрати непоганий смартфон від іменитого виробника. Інша справа те, що такий смартфон матиме вищу від аналогів ціну, та не завжди приємні характеристики.

Користувачі довго не зможуть терпіти такого неподобства, і коли на ринок виходить чергова “нова модель” ванна терпіння переповнюється та заливає сусідів знизу. І тоді постає думка – “треба щось думати”. Спочатку виробники намагаються компенсувати падіння деяким зниженням цін, потім переглядом лінійки, але потім все-таки визнають, що треба щось більш глибоке. От ці думки вже є поштовхом у вірному напрямку. Починається пошук нових сегментів ринку, або, хоча рідко, переосмислення того, що вже наявне.

Прикладом першого підходу є компанія Asus, яка мала репутацію виробника якісних та недорогих ноутбуків. Але очевидно, що топ-менеджерами там працюють недурні, хоч і дещо відчайдушні люди ,які зуміли переконати керівництво в тому, що на ринку потрібно виділитись. А оскільки тайваньці мали досвід революцій з нетбуками, то в другий раз проблем не мало би бути. І от приходить час, і полетіла перша ластівка – Transformer. На перший погляд, було доволі непогано. Звичайно, і до Asus намагалися показати подібні пристрої, але найбільш вдалою була саме реалізація тайваньців.

asus-eee-pad-transformer

Прикладом другого підходу можна назвати компанію Apple, яка у 2007 році зуміла повністю перевернути уявлення про мобільний телефон. Зі своїм iPhone купертинівці довели, що телефон – це не тільки інструмент, це ще і розвага. Адже підхід був справді незвичайним – відсутність кнопок, великий сенсорний екран, та найголовніше – інтерфейс, який був орієнтований на управління пальцем. Адже тогочасними сенсорними апаратами користувалися виключно за допомогою стилусів. Але знову ж таки, iPhone був не першим подібним пристроєм, але реалізація функцій ідеальною була саме у нього.

all-iphone-test-2

От такі два приклади. Якщо подумати, то яке відношення вони мають до теми статті? А відповідь проста. Недарма стверджують, що історія повторюється. Але мої особисті знання історії доповнюють цей вислів – історія повторюється по спіралі.

Події розвиваються за однаковою схемою, але вже на більш високому рівні. І нам, як користувачам, залишається чекати наступної революції. Невідомо, звідки вона прийде. Америка, Китай, Тайвань, Європа? Але можна хоча б визначити її приблизний напрямок. Я вважаю, що нам треба очікувати змін у портативній електроніці та в гібридних пристроях.

Годинники, фітнес-браслети, гарнітури – все це вийде на новий рівень розвитку, і те, що нам раніше здавалося іграшкою запросто може міцно вкорінитися в нашому житті.

Та і концепція гібридів також вийде на нові сходинки. Всі присторії поступово будуть об`єднуватись в одне, та отримувати єдиний “мозок”. Щось, по типу такого:

life_book

Моя думка є чисто суб`єктивною, та може відрізнятись від Вашої. І було би цікаво дізнатися Вашу точку зору на цю тему.

[RU]

Здравствуй Кеддр. В одной из предыдущих статей я затронул тему развития современного мобильного рынка. И обратил внимание на то, что он сейчас находится в состоянии небольшой задержки. Но что оно означает, и есть ли способы снова начать двигаться вперед?

Если подумать, то выход есть, и он очень простой – всего лишь нужно придумать что-то такое, что никто еще не придумал, и что может вызвать на рынке революцию. Выглядит просто. Но так ли это на самом деле…

Начнем с того, что создать революцию на ровном месте … довольно непросто. Для того, чтобы такое получилось нужно иметь знания в нужной области, ощущение рынка, и иногда слепое везение. Ведь в истории имели место случаи, когда появлялись довольно удачные устройства, но народ просто не понимал их назначения. А есть такие, которые смогли выстрелить и попасть именно туда, куда и хотели пользователи. Вот тогда и начинались всякие революции. Смартфоны, планшеты, портативные компьютеры – все это последствия какого-то одного продукта, который сумел полностью перевернуть представление о рынке.

Но рано или поздно, все революции подходят к завершению и исчерпывают свой ​​внутренний огонь. Новации достигают пика своего развития, и уже развиваются не интенсивным (наращивание функциональности), а екcтенсивным (наращивание количества) путем. Вот именно это мы и можем наблюдать на современном рынке IT-продукции. Яркий тому пример – Samsung Electronics, которая несколько лет назад начала успешную серию смартфонов Galaxy, где можно было наблюдать поистине удачные идеи и решения, а пока просто наращивает модельный ряд кучей почти одинаковых моделей. Казалось бы, это и неплохо, ведь у пользователей есть возможность выбрать неплохой смартфон от именитого производителя. Другое дело, что такой смартфон будет иметь более высокую от аналогов цену, и не всегда приятные характеристики.

Пользователи долго не смогут терпеть такого безобразия, и когда на рынок выходит очередная “новая модель” ванна терпения переполняется и заливает соседей снизу. И тогда возникает мысль – “надо что-то думать”. Сначала производители пытаются компенсировать падение некоторым снижением цен, затем пересмотром линейки, но потом все же признают, что надо что-то более глубокое. Вот эти мысли становятся толчком в верном направлении. Начинается поиск новых сегментов рынка, или, хотя редко, переосмысление того, что уже имеется.

Примером первого подхода является компания Asus, которая имела репутацию производителя качественных и недорогих ноутбуков. Но очевидно, что топ-менеджерами там работают неглупые, хотя и несколько отчаянные люди, которые сумели убедить руководство в том, что на рынке нужно выделиться. А поскольку тайваньцы имели опыт революций с нетбуками, то во второй раз проблем не должно быть. И вот приходит время, и полетела первая ласточка – Transformer. На первый взгляд, было довольно неплохо. Конечно, и в Asus пытались показать подобные устройства, но наиболее удачной была именно реализация тайваньцев.

asus-eee-pad-transformer

Примером второго подхода можно назвать компанию Apple, которая в 2007 году сумела полностью перевернуть представление о мобильном телефоне. Со своим iPhone купертиновцы доказали, что телефон – это не только инструмент, это еще и развлечение. Ведь подход был действительно необычным – отсутствие кнопок, большой сенсорный экран, и самое главное – интерфейс, который был ориентирован на управление пальцем. Ведь тогдашними сенсорными аппаратами пользовались исключительно с помощью стилусов. Но опять же, iPhone был не первым подобным устройством, но реализация функций идеальной была именно у него.

all-iphone-test-2

Вот такие два примера. Если подумать, то какое отношение они имеют к теме статьи? А ответ прост. Недаром утверждают, что история повторяется. Но мои личные знания истории дополняют это выражение – история повторяется по спирали.

События развиваются по одинаковой схеме, но уже на более высоком уровне. И нам, как пользователям, остается ждать следующей революции. Неизвестно, откуда она придет. Америка, Китай, Тайвань, Европа? Но можно хотя бы определить ее примерное направление. Я считаю, что нам следует ожидать изменений в портативной электронике и в гибридных устройствах.

Часы, фитнес-браслеты, гарнитуры – все это выйдет на новый уровень развития, и то, что нам раньше казалось игрушкой запросто может прочно укорениться в нашей жизни.

Да и концепция гибридов также выйдет на новые ступени. Все пристории постепенно будут объединяться в одно, и получат единый “мозг”. Что-то, по типу такого:

life_book

Мое мнение является чисто субъективной, и может отличаться от Вашей. И было бы интересно узнать Вашу точку зрения на эту тему.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Please wait...
Теги: , , , ,
0
8 Комментарий
Сначала Новые
Сначала Старые Популярные
guest
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Pavel Naumov
Pavel Naumov
7 лет назад

Що за потвори замінусовали)))

Please wait...
burivuh26
burivuh26
7 лет назад

Думаю, никто не обидится на некоторое ЯЩетаю по этой теме.
Так вот, мне почему-то кажется, что следующей революцией будет нейроинтерфейс. Звучит фантастически, но пару команд Google Glass уже выполняет, самсунг некоторое время проводил подобные исследования со своими планшетами…
Но к технологии нужна еще и реализация. Не просто шапочка электродов для энцефалограммы, а просто клипса, касающаяся головы в нужных местах.

Please wait...
liaferius
liaferius
7 лет назад
Ответ  burivuh26

И ненавязчивая реклама в метро: “Самые низкие цены на бурение черепа и вживление электродов. Только у нас…”

Please wait...
Дмитрий Мельниченко
Дмитрий Мельниченко
7 лет назад

Доречі, тактика самсунгу дала збій. Схоже, що стратегія скоро зазнає змін. Вже відбулися деякі зміни кадрів

Please wait...
ray-kun
ray-kun
7 лет назад

КаДДрів?:)

Please wait...
Дмитрий Мельниченко
Дмитрий Мельниченко
7 лет назад
Ответ  ray-kun

Теж про це подумав, коли писав:)

Please wait...
iamartko
iamartko
7 лет назад
Ответ  Colt Browning

Скоріш за все, таке трапляється через те, що ви набирали текст у іншому редакторі, а потім копіювали його у редактор на цьому сайті. Можу лише порекомендувати перед цим вставляти текст до звичайного блокноту (якщо у вас Windows), або до іншого редактору, який не зберігає початкове форматування. А вже з нього копіювати до Кеддру і там форматувати.

Please wait...
Наверх

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: